Apr 28
2011

Jag Ska Spela In Tv För SVT – Vill Du Vara Med?

Nu har jag en ny boll i lyften som jag ska tillägna två intensiva månader. Jag ska spela in en Tv-produktion om brott och straff. Pruduktionen har nu arbetsnamnet Justitia & är ett program om brott och svensk juridik som produceras av produktionsbolaget ART89 Television för UR:s ungdomsredaktion under våren 2011. Programserien sänds i SVT våren 2012 och den primära målgruppen är högstadiet. Programmet leds av mig. Justitia ska väcka tankar och ge fakta kring brott och straff bland ungdomar. En av de allra viktigaste delarna av arbetet med serien är att vi kommer att ha medverkande som själva råkat ut för eller begått brott. Vi dramatiserar deras berättelser och möter dem även i intervjuer.

Målet är att berätta om fallet och ta upp alla inblandas bild av vad som skett

Viktigt för alla fall vi tar upp är att det finns en historia vi kan berätta omkring det inträffade. Hur såg relationerna mellan de inblandade ut innan och efter? Vad ledde fram till brottet? Vad är förövarens bild av det som skedde och vad är offrets bild av det hela? Vilka vittnen finns? Vad är deras syn på det hela? Och vad säger lagen naturligtvis.

Vill du vara med? – Nu söker vi efter dessa medverkande:

Serien är om fyra avsnitt á 30 minuter och de fyra områden vi tar upp är:

1. Sexuella övergrepp.

–       Här söker vi efter ett fall som inte nödvändigtvis har gått så långt att dom har fallit (även om det vore intressant), men där det finns en polisanmälan. Helst är det ett fall som är kan anses vara i någon slags gråzon, dvs att den utnyttjade först varit med på det hela, men ångrat sig under tiden, eller liknande. Ett fall där förövaren åtminstone först inte förstått att det den gjorde var ett tydligt brott.

2. Brott mot person, – misshandel.

Här söker vi efter ett case där både den dömda förövaren och brottsoffret är beredda att medverka. Dom ska ha fallit. Helst för grov misshandel.

3. Internettrakasserier.

Ett fall som inte behöver ha gått till domstol eller ens ha polisanmälts, (även om det så klart är intressant om det har gjort det). Det ska vara tydligt att trakasserier förekommit och påverkat den drabbade mycket.

4. Stöld.

Det här skulle jag kalla för stöld i grupp. Någonting som gjorts i grupp. T ex tre killars om tillsammans snor en bil. Här ska dom ha fallit och gänget ha fått en påföljd, (i alla fall någon av dem om nu några friats helt). Vi vill höra alla de inblandades berättelse om vad som skedde, – skiljer sig motiven åt mellan dem? Vad hände? Vems idé? Varför? Påföljd och hur ser man på det idag? Finns det andra inblandade än de som begick själva brottet? (Hälare, andra polare osv).

Sammanfattningsvis söker vi efter personer som är beredda att ärligt och öppet berätta om vad de varit med om. Av oss döms ingen utan vi är intresserade av att höra de olika versionerna av historien.  Ju fler detaljer och känslor vi kan ha med, desto mer relevant blir fallen vi tar upp.

Känner ni till fall som skulle kunna vara intressanta för oss att ta upp vill vi gärna höra mer!

När vi har fått veta mer om fallen börjar arbetet med att programmets redaktör Veronica Lilja ringer de eventuella medverkanden och lyssnar på berättelsen, utifrån det bestämmer vi sedan vilka fall som vi kommer att gå vidare med.

 

Tack för din hjälp!

Har du frågor eller synpunkter

Maila mig på, leo@leorazzak.com eller ring: 0735558898

 


«
»


Kontaktinformation
Leo Razzak

leo@leorazzak.com
bokning@leorazzak.com
0735-55 88 98