Mar 17
2012

SKL’s Årliga Arbetsmarknads Konferens

Jag medverkade på SKL’s årliga konferens “Arbets- och Näringslivsdagarna“.

Jag hade till uppgift att tala utifrån temat “Från problemskapare till problemlösare” och gjorde en bra insatts tycker jag.
Jag lyfte vikten av att satsa på preventiva insatser inom den sociala sekotrn, pratade om att flytta fokuset på arbete med unga från kostnader till investeringar. Jag berörde öven möjligheterna med mångfald och hur man jag jobba med en lyckad integration.

Tack för förtroendet SKL och jag hoppas att detta leder till fler samarbeten mellan oss!

Det var för övrigt den fetaste salen jag någonsin skådat…

 


«
»


Kontaktinformation
Leo Razzak

leo@leorazzak.com
bokning@leorazzak.com
0735-55 88 98